top of page

Whippet - Fattigmannens veddeløpshest

Whippet er kjent som en stille hunderasere med lite lyd. Men den har behov for å få røre på seg og daglige turer er derfor viktig for å ha en glad hund. De er i det store og hele forsitkige hunder og bruker mye av dagen på å slappe av. Rasen ble til i det nordlige England etter at gruvearbeiderne der brukte de til veddeløp på fridagene sine. De hadde ikke råd til den større rasen Greyhound, og gjennom å blande inn langbente terriere med nettopp Greyhound, fikk man fram en mindre rase de kalte whippet etter den "piskende" halen. Til tross for at whippeten er en løpsmaskin, er nok tendensen at så snart den ser noe mykt å ligge på, så krøller den seg sammen der. Den trives også godt i nærhet til familien sin. Denne rasen er heller ikke kjent for å være agressiv mot andre hunder, men jakter gjerene smådyr om de får muligheten. Og ønkser du sofaen din alene, er nok ikke dette din rase. Ma" rundt ved berøring. Dette skyldes imidlertid at de er veldig berøringssensitive. Majoriteten av individene er mentalt sterke og veldig tilspasningsdyktige.

Whippet - Poor mans race horse

Whippets are concider as quiet, intelligent, and not prone to barking, but require regular exercise. They are generally gentle dogs and may be content to spend much of the day resting. The breed developed by miners in Great Britain. The whippet became the miners racing dogs on Sundays, hunting dog and watch dogs. They couldn't afford the bigger breed of Greyhound, and mixed it with smaller breed of long leggged terriers. This is the story of the poor mans race dog in the area of Lancashire and Yorkshire. 

Despite being bred for racing, Whippets can be couch potatoes. When not running around, they are usually asleep or cuddled in their owner's lap. They are not prone to fighting but have been known to chase small pets, due to their sighthound nature. They also have a tendency to get up on furniture. Whippets are touch sensitive, meaning that they tend to jump or overreact when touched unexpectedly. However they are known as mentally strong and addapteble.

bottom of page